Żłobek w Nowej Wsi

rainbow

Dla małego człowieka istotne jest, aby ktoś dbał o jego potrzeby i rozwój. Wielu rodziców poszukuje najlepszych możliwości opieki nad potomkiem jeszcze przed narodzinami. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oferujemy opiekę nad dziećmi w niewielkich, kilkuosobowych grupach tworzonych stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb podopiecznych, pod okiem doświadczonych opiekunek z odpowiednim wykształceniem i zamiłowaniem do pracy z dziećmi.

Żłobek Mała Panda to miejsce przeznaczone dla dzieci od 20 tygodnia życia do 4 lat. Staramy się aby dla najmłodszych żłobek był zacisznym azylem, przedłużeniem domowego ogniska, starszych zaś pobudzamy do nauki poprzez zabawę i kontakt z native speaker'em, wykorzystując ich naturalną ciekawość świata.

Najważniejsza dla nas jest radość, poczucie bezpieczeństwa i wszechstronny rozwój zostawianych nam pociech.

Z tych powodów:

 • wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców
 • zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne
 • tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka oraz urzeczywistniania jego potencjalnych możliwości
 • kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi
 • dbamy o harmonijny rozwój dziecka przez stymulowanie wszystkich sfer jego osobowości
 • sprzyjamy podejmowaniu przez dzieci działań twórczych i osiąganiu praktycznych umiejętności przez odpowiednia organizację procesu edukacyjnego
 • respektujemy fakt, że dziecko jest indywidualnością, ma prawo rozwijać się we właściwym dla siebie tempie i pod dyktando swoich osobistych dążeń

Zmierzamy do:

 • poszerzenia wiedzy i rozbudzenia zainteresowań
 • stworzenia maksymalnie korzystnych warunków wychowawczych i edukacyjnych dzieciom
 • przygotowania dzieci do osiągnięcia dojrzałości
 • wspierania i ewentualnego korygowania wysiłków i aktywności rodziców oraz pomocy dziecku w przekroczeniu trudności w procesie rozwoju
 • rozbudzenia w dzieciach poczucia własnej wartości, autonomii i tożsamości narodowej
 • doskonalenia kadry pedagogicznej i całego personelu
 • poszukiwania nowoczesnych metod i technik nauczania
 • modyfikowania programu nauczania do potrzeb placówki i odbiorców naszych usług

 

Kontakt z nami

Żłobek Mała Panda w Nowej Wsi
ul. Brzozowa 75C
05-806 Nowa Wieś
tel. 0 509 331 420